specijalistički diplomski stručni
ORGANIZACIJA RADA USTANOVE ZA ZAPOŠLJAVANJE, RAD I PROFESIONALNU REHABILITACIJU OSOBA S INVALIDITETOM
Završni rad

Mario Parčina (2017)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet