diplomski rad
STRATEŠKO UPRAVLJANJE TURISTIĈKIM RAZVOJEM DESTINACIJE (NA POSLOVNOM SLUĈAJU OPĆINE PODSTRANE)
Diplomski rad

Anea Rodić (2017)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet