specijalistički diplomski stručni
UTJECAJ STANDARDIZACIJE NA UNAPREĐENJE KVALITETE USLUGA PLATNOG PROMETA U RH
Završni rad

Eli Mornar (2017)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet