diplomski rad
OBLIKOVANJE MODELA ZA PRAĆENJE TROŠKOVA PO AUTOBUSNIM LINIJAMA
Diplomski rad

Nikolina Bagarić (2017)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet