specijalistički diplomski stručni
MENADŽERSKI ODGOVOR NA POSLOVNU KRIZU - PRIMJERI ODABRANIH KOMPANIJA
Završni rad

Antonija Jukić (2017)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet