diplomski rad
ZNAČAJ INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKIH TEHNOLOGIJA U KREIRANJU INTEGRALNOG PROIZVODA DESTINACIJE
Diplomski rad

Antea Marinović (2017)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet