specijalistički diplomski stručni
STEČAJNI POSTUPAK TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Završni rad

Franka Vidalina (2017)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet