završni rad
Ekonomsko bogaćenje ili kulturna degradacija
izazovi masovnog turizma

Tončica Zanella (2017)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet