specijalistički diplomski stručni
Nova regulacija knjiženja i namire financijskih derivata
završni rad

Antonija Tečić (2017)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet