specijalistički diplomski stručni
Analiza selekcije kadrova u poduzeću Hrvatska pošta d.d. Zagreb
završni rad

Paula Dolić (2017)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet