specijalistički diplomski stručni
Analiza kapitaliziranosti Hrvatskog bankarskog sustava i utjecaj na dugoročnu stabilnost
završni rad

Marija Kalajžić (2017)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet