specijalistički diplomski stručni
Računovodstveni i porezni aspekti obračuna amortizacije u proizvodnom poduzeću
završni rad

Mario Matić (2017)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet