specijalistički diplomski stručni
Tretman energenata u okviru zakona o trošarinama
završni rad

Nevena Zlojić (2017)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet