završni rad
POSLOVNI PLAN: SLASTIĈARNICA „SoS“
Završni rad

Ljubica Boban (2017)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet