završni rad
Potencijali razvoja avanturistiĉkog turizma u Zadarskoj ţupaniji
Završni rad

Antea Dražina (2017)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet