završni rad
RAČUNALNI PROGRAMI PODRŠKE AGENCIJSKOM POSLOVANJU – USPOREDBA PROGRAMA NASTALIH I KORIŠTENIH U RH I EU
Završni rad

Tomislava Rogošić (2017)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet