specijalistički diplomski stručni
Analiza troškova poslovanja u djelatnosti osiguravajućih društava
završni rad

Sara Ursić (2017)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet