specijalistički diplomski stručni
JAVNO PRIVATNO PARTNERSTVO U REPUBLICI HRVATSKOJ – PRIMJER AUTOBUSNOG KOLODVORA OSIJEK
Završni rad

Ivona Domjanović (2017)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet