diplomski rad
UTJECAJ RAČUNOVODSTVENE POLITIKE AMORTIZACIJE NA IZGLED FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA I FINANCIJSKE POKAZATELJE
Diplomski rad

Adriana Pecotić (2017)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet