specijalistički diplomski stručni
UTJECAJ KRIZE NA POSLOVANJE KOMPANIJA IZ DJELATNOSTI ZAŠTITE OKOLIŠA
Završni rad

Hrvoje Grgić (2017)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet