specijalistički diplomski stručni
ANALIZA PROFITABILNOSTI NA PRIMJERU ODABRANIH PODUZEĆA IZ GRAĐEVINSKOG SEKTORA
Završni rad

Mihaela Burić (2017)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet