specijalistički diplomski stručni
ANALIZA GLAVNIH PREPREKA KOD PRIVLAČENJA STRANIH INVESTICIJA U REPUBLIKU HRVATSKU
Završni rad

Boris Komlenović (2017)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet