diplomski rad
UTJECAJ STEČENOG ISKUSTVA PUTEM STUDENTSKIH PRAKSI U INOZEMSTVU NA ZAPOŠLJAVANJE U SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŽUPANIJI
Diplomski rad

Nikola Bejo (2017)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet