specijalistički diplomski stručni
Upravljanje projektima i softverski alat Tom's Planner
završni rad

Antonia Ercegović (2017)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet