specijalistički diplomski stručni
ANALIZA RAZVIJENOSTI MENADŽERSKIH VJEŠTINA U PODUZEĆU ERICSSON d.d.
Završni rad

Kristina Mustapić (2017)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet