specijalistički diplomski stručni
Pregled i analiza stanja na tržištu leasinga u Republici Hrvatskoj
završni rad

Antonija Perković (2017)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet