specijalistički diplomski stručni
ULOGA I ZNAČAJ ISTRAŽIVANJA NABAVNOG TRŽIŠTA U PROCESU UPRAVLJANJA NABAVOM
Završni rad

Marija Soldo (2017)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet