specijalistički diplomski stručni
POSLOVNA ETIKA U PODUZEĆU „TVORNICA KRUHA ZADAR D.D.“
Završni rad

Hrvoje Ražnjević (2017)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet