diplomski rad
ANALIZA ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIKA OBUKOM I RAZVOJEM KARIJERE U HOTELU DUBROVAĈKI VRTOVI SUNCA
Diplomski rad

Petra Čotić (2017)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet