specijalistički diplomski stručni
PROVEDBA POSLOVNE ETIKE NA PRIMJERU MESNE INDUSTRIJE “BRAĆA PIVAC”
Završni rad

Svjetlana Jurišić (2017)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet