diplomski rad
OBILJEŽJA FUNKCIJE INTERNE REVIZIJE I SURADNJA S EKSTERNIM REVIZORIMA
Diplomski rad

Antonela Pehar (2017)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet