završni specijalistički
Segmentiranje i profiliranje posjetitelja Splitskog ljeta prema motivaciji

Tina Pencinger (2014)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet