specijalistički diplomski stručni
Porezna uprava kao vjerovnik u predstečajnim postupcima na području grada Splita
završni rad

Martina Lazaneo (2017)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet