završni specijalistički
Upravljačke strukture u poslovnim savezima na primjeru hrvatske građevinske industrije

Frano Barbić (2017)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet