završni specijalistički
Utjecaj organizacijske kulture međunarodnog poduzeća na izbor strategije u kriznim uvjetima

Petra Vučica (2017)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet