završni specijalistički
Učinci liberalizacije tržišta opskrbe električnom energijom na cijenu električne energije

Jelena Bukić (2018)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet