diplomski rad
OCJENA EFIKASNOSTI DRUŠTAVA ZA OSIGURANJE U HRVATSKOJ METODOM ANALIZE OMEĐIVANJA PODATAKA
Diplomski rad

Božica Brkljača (2018)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet