specijalistički diplomski stručni
Neki aspekti menadžmenta ljudskih resursa u gimnaziji Metković
Završni rad

Antonio Kozina (2018)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet