specijalistički diplomski stručni
OPOREZIVANJE DOHOTKA OD NESAMOSTALNOG RADA: USPOREDBA REPUBLIKA HRVATSKA I ČEŠKA REPUBLIKA
Završni rad

Željka Knapova (2017)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet