diplomski rad
OPRAVDANOST ULAGANJA U SUSTAVE ZA E-UČENJE U POSLOVNIM ORGANIZACIJAMA
diplomski rad

Ivana Pavlović (2016)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet