diplomski rad
UTJECAJ REVALORIZACIJE DUGOTRAJNE MATERIJALNE IMOVINE NA IZGLED FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA
diplomski rad

Tea Tadin (2016)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet