specijalistički diplomski stručni
ZADOVOLJSTVO NA RADU ZAPOSLENIKA U JAVNOM SEKTORU NA PRIMJERU DJEČJEG VRTIĆA „KAŠTELA“
završni rad

Ilijana Bilić (2016)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet