specijalistički diplomski stručni
STRATEGIJE RURALNOG RAZVOJA OTOKA HVARA
Završni rad

Maja Znaninović (2016)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet