završni rad
POSLOVNO KOMUNICIRANJE U TURIZMU IZ PERSPEKTIVE TURISTIČKIH AGENCIJA
Završni rad

Suzana Ivardić (2016)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet