diplomski rad
PRIMJENA KONCEPTA INTERNE REVIZIJE U PROCESU MENADŽERSKOG ODLUČIVANJA
Diplomski rad

Jure Šundov (2017)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet