završni rad
FINANCIRANJE LOKALNIH PROJEKATA SREDSTVIMA EUROPSKIH STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA
ZAVRŠNI RAD

Dario Kučić (2017)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet