diplomski rad
STATISTIČKA ANALIZA KRETANJA TURIZMA U GRADU SPLITU OD 2005. DO 2015. GODINE
Diplomski rad

Domagoj Kasum (2017)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet