diplomski rad
VIŠEDIMENZIONALNI PRISTUP U BRENDIRANJU TURISTIČKE DESTINACIJE (STUDIJA SLUČAJA: ŠIBENIK – TVRĐAVE)
Diplomski rad

Martina Topić (2017)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet