završni specijalistički
Statistika državnog duga i deficita Republike Hrvatske u okviru procedure prekomjernog proračunskog deficita

Milana Brkić (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Ekonomski fakultet