završni specijalistički
Promocija mikro i malih poduzeća internetskim marketingom

Tamara Karol Krog (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Ekonomski fakultet